1. Podíl členů SDA na celkovém trhu nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozů v ČR
Rok Celkem Z toho
SDA
1995 128 701 55 019
1996 174 956 86 469
1997 192 150 90 008
1998 156 835 73 989
1999 161 122 84 193
2000 162 742 80 774
2. Podíl členů SDA na celkovém trhu nových osobních automobilů
Rok Celkem Z toho
SDA
1995 112 104 44 211
1996 153 962 71 138
1997 171 548 75 907
1998 141 155 63 694
1999 146 170 73 338
2000 148 685 70 097
3. Podíl členů SDA na celkovém trhu nových lehkých užitkových vozů
Rok Celkem Z toho
SDA
1995 16 597 10 808
1996 20 994 15 331
1997 20 602 14 101
1998 15 680 10 295
1999 14 952 10 854
2000 14 057 10 677
4. Podíl členů SDA na celkovém trhu nových nákladních automobilů
Rok Celkem Z toho
SDA
1995 6 541 2 261
1996 7 426 3 150
1997 7 292 3 558
1998 6 485 3 834
1999 5 949 4 174
2000 7 224 5 608